RANDEVU İÇİN

Skolyoz

Skolyoz

Omurganın sağa veya sola doğru eğriliği Skolyoz olarak tanımlanır. Skolyoz sadece tek boyutlu bir açısal deformasyon olmayıp vücudu önden ve yandan yani üç boyutta etkileyen bir kemiksel ve yapısal bozulmadır.

Skolyoz; bir bacağın kısa olması, kas hastalığı, çocuk felci ve kalça çıkığı gibi hastalıklardan dolayı veya kazalar sonrası oluşabilir fakat sıklıkla skolyozun bilinen bir nedeni yoktur. Skolyoz ile ilgili bilimsel araştırmalar genetik geçişi sorumlu tutmaktadır. Skolyozlu bireylerin %25 ‘inde birinci ve ikinci derece akrabalarda skolyoz olduğu ve bazı ırklarda bunun daha belirgin olduğu gösterilmiştir.

Skolyoz açısı yüksek ise vücudun görsel etkilenimi çok bozulur. Bu kozmetik bozukluk, ergenlik döneminin başındaki bu genç yaş çocukları sağlık sorunu olmasının dışında görsel olarak da çok etkiler ve kendi bedenlerine olan güveni bozar, psikolojik sorunlara da yol açar. Skolyoz yarattığı bu sağlık, sosyal ve psikolojik etkilenimlerle genç erişkinlerin önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul edilir. Kozmetik bozukluk dışında, skolyozun eğrilik açısı arttıkça, başta sırt ve bel ağrısı olmak üzere, akciğerlerin ve kalbin göğüs kafesinde sıkışması nedeniyle, nefes darlığı, şişkinlik, çabuk yorulma gibi şikayetler ortaya çıkmaktadır.

Skolyoz, doğumda, erken çocuklukta, ergenlikte ve erişkin dönemde görülür.

Skolyoz az oranda yeni doğan çocukta da vardır ve burada bazı kemik gelişim bozuklukları veya bazı hatalı gelişmiş omurga patolojileri nedendir. Buna doğumsal Skolyoz denir. Bu gruptaki çocuklarda var olan omurga anomalileri için cerrahi gerekir.

3 yaş ile 9 yaş arasında ortaya çıkan skolyoza da çocukluk skolyozu adı verilir ve daha az oranda rastlanır ve yine erken tanı konulur ise tedavi yanıtı daha iyidir.

Erişkinlerde yani yaşamınızın bir döneminde de skolyoz oluşabilir fakat bu oluşum herhangi başka bir hastalık, enfeksiyon veya yaralanmaya bağlıdır. En sıklıkla 10-15 yaş civarında görülür ve buna Adölosan İdiyopatik Skolyoz denir. Adölosan, ergenlik dönemindeki anlamındadır, idiyopatik ise nedeni bilinmeyen demektir. Yani Skolyoz ergenlik çağının başında daha sık ortaya çıkar. Çünkü bu dönemde hızlı kemik gelişimi vardır ve omurganızdaki bu nedensiz eğrilme de büyümenin hızlı olması nedeniyle artar ve belirginleşir. Bu yaşta her 100 çocuğun 4’ ünde Skolyoz olduğu söylenebilir. Küçük açılı skolyoz erkek ve kız çocuklarda eşit olarak görülür ancak eğrilik belirginleştikçe kız çocuklarda görülme oranı da artmaktadır.

Halk arasında sanıldığı gibi skolyoz bir duruş sorunu değil yapısal bir problemdir ve erken tanı konulduğunda korse ve egzersiz tedavileri ile iyi sonuç alınır. Yüksek açıda ve ergenlik sonrasında farkedilen skolyozda cerrahi daha sıktır.

Randevu Al